มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
 
กองทุนต่างๆ ในมูลนิธิ

  มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดตั้งก่องทุนต่างๆ ขึ้นภายในมูลนิธิฯ เฉพาะทางเเละสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลราชวิถีในด้านต่างๆ ได้แก่ สนับสนุน การวิจัย, การพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษาดูงาน, การประชุม, การนำเสนอผลงาน ณ ต่าง ประเทศ เป็นต้น ซึงปัจจุบันมีกองทุนทั้งสิ้น 64 กองทุน โดยมีรายชื่อเเละวัตถุประสงค์เเต่ละ กองทุน ดังนี้


กองทุนงานโรคไต
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนงานโรคหัวใจอายุรกรรม
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนจักษุวิทยา
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนวิจัยเรื่องโรคเบาหวานและการตั้งครรภ์
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนศูนย์การผ่าตัดทางกล้อง
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนอายุรกรรม
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนโรคมะเร็งอายุรกรรม
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนกลุ่มงานยาและสารเสพติด
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนตับ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนศูนย์โรคนิ่ว
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนศูนย์ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนงานโรคโลหิต
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนหน่วยต่อมไร้ท่อ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนพัฒนางานบริการโลหิต
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเวชสารสนเทศ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนผ่าตัดทางหู
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนทับทิมสยามพนักงานการบินไทย
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนพัฒนาโครงการเลี้ยงเด็กกลางวัน
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเวชศาสตร์มารดาและทารก
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนอัลตราซาวด์สูติ-นรีเวช
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนโรคข้อและภูมิแพ้ กลุ่มงานอายุรกรรม
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนศัลยกรรมตกแต่ง
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนจิตเวช
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้มพวงแก้วฯ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนวิจัยในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนประชุมวิชาการอายุรศาสตร์
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนโรคทางเดินอาหารและตับ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนโรคไทรอยด์
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนพัฒนาคลินิกผู้มีบุตรยาก
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนพยาบาลจักษุ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลราชวิถี
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีทวารเทียม
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนสร้างศูนย์มะเร็ง ณ ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเรือตรีอมฤตและคุณสุมนา วิสุทธิธรรม
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเพื่อผู้ป่วยอ้วนทุพพลภาพ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนผู้ป่วยอัมพาตกระดูกสันหลังบาดเจ็บ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนอาจารย์ใหญ่
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนงานประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนพิชิตมะเร็ง
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนเพื่อผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม รพ.ราชวิถี
ดูรายละเอียดคลิก 
เพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
ดูรายละเอียดคลิก 
โรคติดเชื้อ
ดูรายละเอียดคลิก 
โรคปอด
ดูรายละเอียดคลิก 
การดำเนินงานด้านปลูกถ่ายอวัยวะ
ดูรายละเอียดคลิก 
สนับสนุนการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์
ดูรายละเอียดคลิก 
โรคหยุดหายใจขณะหลับ
ดูรายละเอียดคลิก 
ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ดูรายละเอียดคลิก 
โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
ดูรายละเอียดคลิก 
กองทุนรังสีร่วมรักษา เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยยากไร้
ดูรายละเอียดคลิก 

 

ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1