มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
 

บริจาคโดยตรง :

- บริจาคได้โดยตรงที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี, ประธานมูลนิธิราชวิถี

เบอร์โทร.0-2354-8138 ต่อ 3217-9

จุดบริจาค :

- บริจาค ณ จุดรับบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

เคาน์เตอร์ธนาคาร :

- บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ดังนี้


ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาสนามเป้า บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาอาคารยาคูลย์ บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธนาคาร ออมสิน จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ บัญชีเลขที่ 05001228487-8
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาราชเทวี บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7

- บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี” เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”


ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1

เช็คบุคคล :

- บริจาคโดยเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และ "หรือผู้ถือ"ธนาคาร..................หมายเลขเช็ค..................

- เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”

ธนาณัติ :

- บริจาคโดยธนาณัติ สั่งจ่าย "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ปณ.ราชเทวี 10401"

Counter Service :

- บริจาคผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

พร้อมเพย์ :

- โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
0994000051484

บัตรเครดิต บัตรเดบิต :

- บริจาคผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ด้วยระบบของธนาคารไทยพาณิชย์


จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
 
แบบฟอร์ม ขอใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลผู้บริจาค ( กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน )
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
จำนวน
บาท
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 โดยมีเจตจำนงหลักในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยเเละส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี ในด้านการบริการผู้ป่วย ตลอดจนการส่งเสริมงานด้านการศึกษาวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการในด้านการรักษาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2523 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมเเละองค์กรจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติด้วยเงินทุนเริ่มเเรก 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เเละได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามหนังสือที่ มท. 0313/5857 ลงวันที่ 28 เมษายน 2524
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
“โรงพยาบาลราชวิถี” ชวนคนไทยร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ กับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” รพ.ราชวิถี ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ ‘รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ’ ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง รองรับกว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่อาจลืม” ชี้เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของคนไทยทุกกลุ่มทั้งประเทศจากทุกภูมิภาค รับส่งต่อผู้ป่วยใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แต่เป็นโรงพยาบาลที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง เผยยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์อยู่อีกมาก
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1