มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567
 
 

แบบฟอร์ม ขอใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลผู้บริจาค ( กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน )

บริจาคผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตช่องทางการบริจาคต่างๆ

บริจาคโดยตรง :

- บริจาคได้โดยตรงที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี, ประธานมูลนิธิราชวิถี

เบอร์โทร.0-2354-8138 ต่อ 3217-9

จุดบริจาค :

- บริจาค ณ จุดรับบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

เคาน์เตอร์ธนาคาร :

- บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ดังนี้


ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-3-01806-3
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาสนามเป้า บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาอาคารยาคูลย์ บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธนาคาร ออมสิน จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ บัญชีเลขที่ 05001228487-8
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาราชเทวี บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7

- บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี” เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”


ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1

เช็คบุคคล :

- บริจาคโดยเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และ "หรือผู้ถือ"ธนาคาร..................หมายเลขเช็ค..................

- เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”

ธนาณัติ :

- บริจาคโดยธนาณัติ สั่งจ่าย "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ปณ.ราชเทวี 10401"

Counter Service :

- บริจาคผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

พร้อมเพย์ :

- โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
- ที่เบอร์ 0994000051484

บัตรเครดิต บัตรเดบิต :

- บริจาคผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ด้วยระบบของธนาคารไทยพาณิชย์


 
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 โดยมีเจตจำนงหลักในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยเเละส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี ในด้านการบริการผู้ป่วย ตลอดจนการส่งเสริมงานด้านการศึกษาวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการในด้านการรักษาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2523 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมเเละองค์กรจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติด้วยเงินทุนเริ่มเเรก 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เเละได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามหนังสือที่ มท. 0313/5857 ลงวันที่ 28 เมษายน 2524
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
“โรงพยาบาลราชวิถี” ชวนคนไทยร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ กับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” รพ.ราชวิถี ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ ‘รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ’ ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง รองรับกว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่อาจลืม” ชี้เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของคนไทยทุกกลุ่มทั้งประเทศจากทุกภูมิภาค รับส่งต่อผู้ป่วยใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แต่เป็นโรงพยาบาลที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง เผยยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์อยู่อีกมาก
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1