มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน
       ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ตำแแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง  
       - อัตราค่าจ้างช่วงทดลองงาน (3-6 เดือน) เดือนละ 13,110.- บาท หลังบรรจุอัตราเงินเดือนๆ ละ 13,800.- บาท
       - ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
       - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     1. ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2561 ขอรับสมัครได้ที่สำนักงานมูลนิธิรพ.ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร
     2. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 23 มีนาคม 2561
          เวลา 09.00 - 11.00  น.      - สอบข้อเขียน
          เวลา 13.30 - 15.30  น.      - สอบสัมภาษณ์
     3. ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3547997-9 ต่อ 101, 109 ในวัน และเวลาราชการ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1