มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน"
       ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

     มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้
     ผู้ได้รับการคัดเลือก
     1. นางสาวจิณณ์วรา   นากอก

     สำรอง
     1. นางสาววีรยา   คาระวะดี

     ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร ภายในวันศุกร์ที่ 30
มีนาคม 2561 และเริ่มปฏิบัติงานที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.
หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1