มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศรับสมัคร "เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" จำนวน 4 อัตรา
       ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะจ้างบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา ตามตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้
     1. นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการเงินและบัญชี, บริหารจัดการ, เศรษฐศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงาน
ด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงินและบัญชี 
     3. ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือ
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิรพ.ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร
รพ.ราชวิถี ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3547997-9
ต่อ 101, 109
รูปภาพประกอบ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1