มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเปิดให้บริการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชั้น 2
 
รายละเอียดข่าว
News
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
       ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็น
เจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี เพื่อปฏิบัติงานประจำที่มูลนิธิรพ.ราชวิถีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ตำแหน่ง
ดังนี้  1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 2 ตำแหน่ง
        2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
        3. ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 ตำแหน่ง

       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2562

 ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-3547997-9 ต่อ 101, 109
ในวันและเวลาราชการ


ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1