มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี
             ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่องการรับสมัคร
บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่
มูลนิธิ เพื่อปฏิบัติงานประจำมูลนิธิรพ.ราชวิถี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ 8 มีนาคม
2562 จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
           1. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
           2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน จำนวน 1 อัตรา
           3. ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

           มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
ปรากฎว่าไม่มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  ทั้งนี้ มูลนิธิรพ.ราชวิถี จะเปิดรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ในเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1