มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
 
รายละเอียดข่าว
News
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลตำแหน่ง แม่บ้าน (เพิ่มเติม)
       ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิรพ.ราชวิถี
ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 16 ตุลาคม 2563 นั้น เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถได้รับทราบข้อมูลการสมัครมากขึ้น จึงเห็นสมควร
ขยายระยะเวลาการสมัครออกไปอีก โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
     2. วันสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
     3. ประกาศผลสอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
     4. เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ธันวาคม 2563
รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารการรับสมัคร ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3547997-9 ต่อ 101, 109 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1