มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
       ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรานั้น ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาและคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง มาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 27
พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
ตึกสิรินธร โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

      1. นางสาวเจนจิรา     สรเพ็ชร์
      2. นางสาวณัฐชา       เกิดอุทัย
      3. นางสาวธัญญลักษณ์   นิยมฤทธิ์

โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานใน
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น 11 ตึกสิรินธร
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1