มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567
 
รายละเอียดข่าว
News
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา
           ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 และประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็น
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง "แม่บ้าน" จำนวน 1 อัตรา  และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 
ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศผลการ
สอบคัดเลือก ดังนี้
          ผู้ได้รับการคัดเลือก  คือ
          - นางสาวธัญญลักษณ์   นิยมฤทธิ์

         ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่ มูลนิธิโรงพยาบาล
ราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. หาก
ไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

(รายละเอียดตามเอกสาร)
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1