มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567
 
รายละเอียด ผู้ร่วมสร้างกุศล
สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
         นายแพทย์พรพล - คุณประเทือง  ศิริไพรวัน มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000.- 
บาท  พร้อมด้วยคุณนงนุช - คุณนลินี  ไกรพานนท์ และคุณเรวัตร์ - คุณศริณย์พร  
นันตะสุคนธ์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,650,000.- บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยมีนพ.สมเกียรติ
ลลิตวงศา ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ รพ.ราชวิถี และกรรมการผู้จัดการมูลนิธิ (นพ.อุดม  เชาวรินทร์) 
คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิ ร่วมรับมอบ
รูปภาพประกอบ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1