มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
 
ข่าวสารล่าสุด
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลือนไหว
ข่าวสารทั้งหมด
 • ติดต่อมูลนิธิ
  มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
  เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
  โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
  TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
  บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
  เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
  ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
  สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
  บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
  ธ. กสิกรไทย จำกัด
  สาขาสนามเป้า
  บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
  ธ. กรุงเทพ จำกัด
  สาขาอาคารยาคูลย์
  บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
  ธ. กรุงไทย จำกัด
  สาขาถนนศรีอยุธยา
  บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
  ธ. ออมสิน จำกัด
  สาขาสำนักงานใหญ่
  บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
  ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
  สาขาราชเทวี
  บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
  บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
  เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
  ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
  สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
  บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1