มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
 
รายละเอียดข่าว
News
การบริจาคศูนย์การแพทย์ราชวิถี
  กรณีผู้บริจาคมีความประสงค์จะจารึกชื่อหน้าห้องพักผู้ป่วย มีรายละเอียดดังนี้ - ผู้บริจาคตั้งแต่ 2 ล้านบาท จารึกชื่อหน้าห้องพักผู้ป่วย C - ผู้บริจาคตั้งแต่ 3 ล้านบาท จารึกชื่อหน้าห้องพักผู้ป่วย B - ผู้บริจาคตั้งแต่ 5 ล้านบาท จารึกชื่อหน้าห้องพักผู้ป่วย VIP สามารถสะสมยอดบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 ต่อ 101, 102, 109 และ 112 (ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1