มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567
 
รายละเอียดข่าว
News
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก
   มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ช่วยเหลือผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7997 ถึง 9 ร่วมบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 051-2-16322-1 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า เลขที่ 029-2-60574-9 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลย์ สนามเป้า เลขที่ 210-0-56926-4 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 013-1-77009-8 5. ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน เลขที่ 050012284878 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาราชเทวี เลขที่ 044-1-34621-7 บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชว­ิถี ชื่อบัญชี "ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 051-2-69056-1 หรือ บริจาคผ่านบริษัท เคานเตอร์เซอร์วิส จำกัด (ร้าน Seven Eleven)
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1